Radomír Matonoha

Uživatel:   nepřihlášen
úvodúvodInformace o oboru Elektronické počítačové systémyInformace o oboru StrojírenstvíInformace o oboru AdministrativaInformace o oboru Silniční dopravaHlavní obrázek

Šíření světla

 

c = 108 m.s-1    λ = c/f

 

světlo  - elektromagnetické záření

vidění   - fyziologický proces; vidíme světlo o vlnové délce 390 – 760 cm

monofrekvenční světlo - světlo jen 1 frekvence

bílé světlo - ze všech frekvencí

absorpce světla - pohlcení světla některé frekvence  při dopadu na předmět

rozptyl světla - změna směru proudění paprsků

bodový zdroj světla - zdroj světla, jehož rozměry lze zanedbat

paprsková optika = geometrická optika - popisuje optické zobrazení pomocí

geometrické konstrukce

 

optické prostředí  -     průhledné – bez rozptylu; čirá a barevná

-         průsvitné – světlo prochází, z části se rozptyluje

-         neprůhledné – světlo je absorbováno

-         homogenní/stejnorodé – v celém objemu má stejné vlastnosti

-         izotropní – světlo se v něm ve všech směrech šíří stejnou rychlostí

-         anizotropní – záleží na směru, jakým se v něm světlo šíří

 

vlnoplochy   -     pomyslné plochy, v nichž má světelné záření stejnou intenzitu

-         kulové – u bodového světelného zdroje

-         rovinné – ve velké vzdálenosti od zdroje

 

světlené paprsky -   v izotropním optickém prostředí

-         přímky kolmé na vlnoplochu

-         udávají směr šíření světla

-         ve stejnorodém optickém prostředí se šíří přímočaře

 

princip nezávislosti chodu paprsků -  ze světelného zdroje vychází všemi směry paprsky,

-  navzájem se protínají

-  prostředím se šíří nezávisle na sobě


Odraz a lom světla

 

n = c/v       n = v1/v2        n1.sin α = n2 .sin β           sin αm = 1/n

 

index lomu [n] -    n = v1/v2  

-         u vakua 1, u všech ostatních prostředí > 1

-         pro různé frekvence světla různý

 

zákon odrazu světla    -  velikost úhlu odrazu α΄  se rovná velikosti úhlu dopadu α.

-   odražený paprsek zůstává v rovině dopadu

-    α΄ = α  

 

zákon lomu/Snellův  -    n1.sin α = n2 .sin β

-         menší n ... prostředí opticky řidší

-         větší n ... prostředí opticky hustší

-         přechod  - z řidšího do hustšího – lom světla ke kolmici α > β

- z hustšího do řidšího – lom světla od kolmice α < β

-         lomený paprsek zůstává v rovině dopadu

-         zaměnitelnost směru šíření světla – když světlo dopadá na rozhraní, směr paprsku se nemění

 

úplný odraz světla - při překročení mezního úhlu dopadu αm

 

mezní úhel dopadu   -    αm

-         největší úhel, při kterém dochází k lomu (paprsek splývá s rozhraním)

-         sin αm = 1/n

 

využití lomu & odrazu světla – optické kabely, hranoly, endoskop aj...


Disperze světla

 

f = v/ λ    λ = λ0/n

 

disperze  -    rozklad světla při lomu na barevné složky

-         rychlost světla se s rostoucí frekvencí zmenšuje

-         index lomu záleží na frekvenci světla

-         při normální disperzi se s rostoucí frekvencí f  index lomu n snižuje

 

optický hranol - slouží k rozkladu světla lomem; lámavé plochy svírají lámavý úhel φ

-   bílé světlo rozloží na spektrum, v němž jsou zastoupeny všechny barvy odpovídající paprskům monofrekvenčního světla

-   červená (n min), oranžová, žlutá, zelená, modrá, fialová (n max)

 

změny při disperzi -    frekvence se nemění, rychlost se mění

-         v optickém prostředí o indexu lomu n je vlnová délka λ n-krát menší než ve vakuu

-          f = c/ λ0 = v/ λ  → λ = λ0/n

 

využití disperze - hranolový spektoskop

 

Barva světla

 

barva světla  -  určena jeho spektrálním složením; určuje i barvu předmětů jím osvětlených

 

spektrální složení -   souhrn monofrekvenčních světel a jejich intenzit, které dané světlo obsahuje

 

odstín/tón barvy -  souhrnné vnímání monofrekvenčních světel, které světelný zdroj vyzařuje, nebo jsou obsaženy ve světle odraženém z tělesa

 

míšení barev – poměr světelných vlnění jednotlivých vlnových délek určující barvu předmětu

 

tři základní barvy – červená, zelená, modrá

 

doplňková barva – při jejím smíšení se základní barvou vznikne bílé světlo (vzniká smícháním 2 zbylých základních barev)

 

sytost barvy – podíl bílé složky ve světle barvy

 

Přiložené soubory

Na tuto stránku byly připojeny následující soubory:

#1

Dokument aplikace Microsoft Word

DOC

Informace o souboru
Jméno:optika-zadani.doc
Popis:--
Velikost:       149 kb
Staženo:2175x
Nahráno:13. května 2009
Stažení souboru

Pro stažení souboru klikněte na odkaz

[   Stáhnout soubor   ]


#2

Dokument aplikace Microsoft Word

DOC

Informace o souboru
Jméno:optika-reseni.doc
Popis:--
Velikost:       254.5 kb
Staženo:954x
Nahráno:13. května 2009
Stažení souboru

Pro stažení souboru klikněte na odkaz

[   Stáhnout soubor   ]Aktualizováno:   13. května 2009 06:34:58

Stránka byla zobrazena:   2054x