Radomír Matonoha

Uživatel:   nepřihlášen
úvodúvodInformace o oboru Elektronické počítačové systémyInformace o oboru StrojírenstvíInformace o oboru AdministrativaInformace o oboru Silniční dopravaHlavní obrázek

MECHANICKÁ PRÁCE A MECHANICKÁ ENERGIE

 

Mechanická práce

 

W = Fs cosα

 

[W] = N.m = J  joule

- konání mechanické práce je podmíněno silovým působením na těleso a pohybem tělesa

- viz vztah; práce se nekoná, je-li síla na těleso působící kolmá na jeho trajektorii –

 

Kinetická energie

 

Ek = ½ mv2    W = ΔEk = Ek1 - Ek2      Ek = ½ m1v12 + ½ m2v22 + … + ½ mnvn2

 

- mají ji tělesa, která se vzhledem k dané vztažné soustavě pohybují

- odvození: W = Fs   F = ma   s = ½(at2) >> W = ½ m(at)2 = ½ mv2

- změna kinetické energie je rovna práci, kterou vykoná výslednice působících sil: W = ΔEk = Ek1 - Ek2

- kinetická energie je závislá na volbě vztažné soustavy

- celková kinetická energie Ek soustavy n bodů je dána součtem kinetických energií jednotlivých bodů: Ek = ½ m1v12 + ½ m2v22 + … + ½ mnvn2

 

Potenciální energie

 

Ep = mgh

 

tíhová potenciální energie - má těleso v tíhovém poli Země

-   odvození: W = Fs   F = mg   s = h1h2 >> W = mg(h1h2)

-   práce vykonaná tíhovou silou záleží na počáteční a konečné výšce hmotného bodu nad povrchem Země

-   tíhovou potenciální energii Ep určujeme vždy k nulové hladině potenciální energie, kterou si určíme

-   zvedneme-li těleso o výšku h, vykonám práci, která je rovna přírůstku tíhové potenciální energie tělesa

 

potenciální energie pružnosti – je rovna práci vykonané při napínání (deformaci) pružiny

 

Mechanická energie

 

E =  Ek + Ep

 

mechanická energie - celkovou mechanickou energii tělesa tvoří součet kinetické a potenciální energie tělesa

 

zákon zachování mechanické energie – při všech mechanických dějích se může měnit kinetická energie v potenciální a naopak, celková energie soustavy je však konstantní: E =  Ek + Ep = konst.


Obecný zákon zachování energie

 

zákon zachování energie  = obecný princip zachování energie

-   při všech dějích v izolované soustavě těles se mění jedna forma energie v jinou nebo přechází energie z jednoho tělesa na druhé, celková energie soustavy se však nemění

 

- energie charakterizuje stav soustavy, práce charakterizuje děj při kterém nastává přeměna nebo přenos energie

 

Výkon a účinnost

 

P = ΔW/Δt   Pp = W/t    P = Fv    η = P/P0 

 

výkon - P = ΔW/Δt   [P] = W  watt

 

průměrný výkon - Pp = W/t   

 

okamžitý výkon - odvození: ΔW = FΔs = FvΔt  >> P = FvΔtt = Fv

 

účinnost - η - [éta] – výkon stroje je vždy menší než příkon, protože část energie se vždy mění na nevyužitou energii, např. tření součástek apod.

-   η = P/P0  - podíl výkonu a příkonu, udává se v  %


Přiložené soubory

Na tuto stránku byly připojeny následující soubory:

#1

Dokument aplikace Microsoft Word

DOC

Informace o souboru
Jméno:zadani-energie.doc
Popis:--
Velikost:       70.5 kb
Staženo:2307x
Nahráno:07. ledna 2009
Stažení souboru

Pro stažení souboru klikněte na odkaz

[   Stáhnout soubor   ]


#2

Dokument aplikace Microsoft Word

DOC

Informace o souboru
Jméno:reseni--energie.doc
Popis:--
Velikost:       198.5 kb
Staženo:1057x
Nahráno:07. ledna 2009
Stažení souboru

Pro stažení souboru klikněte na odkaz

[   Stáhnout soubor   ]Aktualizováno:   07. ledna 2009 17:11:06

Stránka byla zobrazena:   2857x